INFORMACIJA

„NIKE TRENIRUOČIŲ DIENA“ TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

„NIKE“ atstovai Lietuvoje UAB „Sporto dvasia“  2020 m. kovo 21 d. rengia „NIKE TRENIRUOČIŲ DIENA“ renginį.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti sporto kultūrą ir aktyvų gyveniką Lietuvoje.
 2. Didinti miesto gyventojų sportinį aktyvumą.

III. PROGRAMA

 1. „NIKE TRENIRUOČIŲ DIENA“ renginį sudaro daugiau kaip 30 skirtingų treniruočių.

IV. RENGINIO VIETA IR LAIKAS

 1. „NIKE TRENIRUOČIŲ DIENA“ renginys vyks „LITEXPO“, Laisvės pr. 5 , Vilniuje. Renginio laikas nuo 11:00 iki 18:00 val., durys atidaromos nuo 10:00.

V. DALYVIAI

 1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys asmenys įsigyję bilietą ir pasitikrinę savo sveikatą. Visi dalyviai renginyje dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir panašiai).
 2. Renginio organizatoriai nevertina renginio metu vedamų treniruočių įtakos konkretaus dalyvio sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Dalyvis, prieš dalyvaudamas renginyje, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia tą daryti. Dalyviai savarankiškai pasirenka fizinį kruvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Kadangi treniruočių metu patiriamas fizinis krūvis, atsižvelgiant į konkretaus dalyvio sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti dalyvio sveikatą, todėl kiekvienas dalyvis privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas dalyvauti renginyje bei pasirinkdamas konkrečias treniruotes. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka dalyviui. Dalyviai turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties dalyvio ar kitų lankytojų  sveikatai ir/ar gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti organizatorius, o jeigu tokie faktai paaiškėja renginio metu, organizatoriai turi teisę neleisti dalyviui tęsti dalyvavimo renginyje. Dalyvis pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą dalyvauti renginyje bei pateiktų duomenų apie sveikatos būklę teisingumą. Organizatoriai neatlygina dalyviui dėl renginio metu vykdomų treniruočių dalyvio sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl organizatoriaus kaltės.
 3. Dalyviai norėdami patekti į reninį, renginio vietoje turės pateikti savo bilietą. Dalyviai įsigyją STUDENTIŠKĄ bilietą, privalės pateikti galiojantį studento pažymėjimą ir tapatybę įrodantį dokumentą su nuotrauka, kitu atveju nebus įleidžiami į renginį.
 4. Dalyviai savo dalyvių paketus galės atsiimti renginio vietoje, pateikę savo bilietą.
 5. Kiekvienas renginio dalyvis sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro dalyvio sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 6. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneriai.
 7. Dalyvis įsipareigoja atlyginti organizatoriams materialinę žalą dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ir panašiai, patirtą dėl dalyvio kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal organizatorių pateiktą nuostolių įvertinimo aktą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo akto pateikimo.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Renginio bilietai nekeičiami ir negrąžinami.
 2. Dalyviai neatvykę į renginį negalės atsiimti savo dalyvio paketo po renginio.
 3. Į renginio vietą draudžiama įsinešti maisto, alkoholinius ir kitus svaigiuosius gėrimus, bei narkotines, kitas LR įstatymais draudžiamas medžiagas.
 4. Durys atidaromos nuo 10:00 val.
 5. Vaikai iki 6 (šešių) metų į renginį įleidžiami nemokamai. Būtina pateikti vaiko amžių įrodantį dokumentą.
 6. Renginio metu leidžiama fotografuoti, filmuoti, tačiau griežtai draudžiama naudoti fotografavimui ar filmavimui skirtus stovus ir kitą pastatomą įrangą, be atskiro susiderinimo su organizatoriais.

Registracija į treniruotę

Laikas:

Treniruotės pavadinimas:

Treneris:

Jūsų registracija sėkminga!

Prašome atvykti į numatytos treniruotės zoną bent 5 minutėmis ankščiau ir atsižymėti prie savanorių registracijos punkto.
Jeigu netikėtai pasikeistų jūsų planai, prašome atšaukti savo registraciją informuojant mus info@niketrainingday.lt.